Tạo blockchain riêng cho mình

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xác định các Block, sẽ trông như thế nào. Trong Blockchain, mỗi khối được lưu trữ với một timestamp và một index (tùy chọn). Trong SnakeCoin, chúng ta sẽ lưu trữ cả hai. Và để giúp đảm bảo tính toàn vẹn trong suốt quá trình blockchain, mỗi khối sẽ tự xác định hash. Giống bitcoin, mỗi hash của khối sẽ bao gồm: block’s index, timestamp, data, và khối hash trước đó. Dữ liệu có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn.

Đăng ký khoa học cầm tay chỉ chỉ việc về BlockChain

Tuyệt vời! Chúng tôi đã có 1 cấu trúc khối. Nhưng vì chúng ta đang tạo ra một blockchain cần phải bắt đầu thêm các khối vào chuỗi giá trị. Như tôi đã đề cập ở trên, mỗi khối yêu cầu thông tin từ phần trước đó. Điều đó có nghĩa là, làm thế nào khối đầu tiên trong blockchain đạt được điều đó? Vâng, khối đầu tiên (khối gene) là khối đặc biệt. Trong nhiều trường hợp, nó được thêm vào bằng tay hoặc có một logic nhất định cho phép nó được thêm vào. Chúng ta sẽ tạo ra một hàm chỉ đơn giản trả về một khối gene để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Khối này có index bằng 0 và nó có một giá trị dữ liệu tùy ý và một giá trị tùy ý trong tham số “trước hash”.

Bây giờ chúng ta có thể tạo ra một khối gene, chúng ta cần một hàm để tạo các khối kế tiếp. Chức năng này sẽ lấy các khối trước đó trong chuỗi như là một tham số, tạo ra dữ liệu như một tiền đề, và trả lại một khối mới với các dữ liệu thích hợp của nó. Khi các khối thông tin mới từ những cái trước, sự hoàn thiện của blockchain tăng lên. Nếu chúng ta không làm điều này, sẽ dễ dàng bị tác động từ bên ngoài thay đổi quá khứ và thay thế dây chuyền của chúng ta bằng một cái mới hoàn toàn của riêng họ. Chuỗi hash này hoạt động như một minh chứng bảo mật và giúp đảm bảo rằng khi một khối được thêm vào blockchain nó không thể được thay thế hoặc gỡ bỏ.

Đó là phần công việc khó khăn. Bây giờ, chúng ta có thể tạo ra blockchain của riêng mình! Trong trường hợp này, blockchain chính là một danh sách Python đơn giản. Phần tử đầu tiên của danh sách là khối gene. Và tất nhiên, chúng ta cần thêm các khối kế tiếp. Bởi vì SnakeCoin là blockchain ít nhất, chúng tôi sẽ chỉ thêm khoản 20 cái mới. Chúng ta có thể làm điều này với một vòng lặp for.

Kiểm tra những gì chúng ta đã làm được.

Blockchain của chúng ta đã hoạt động. Nếu bạn muốn xem thêm thông tin trong bảng điều khiển, bạn có thể chỉnh sửa file source hoàn chỉnh và timestamp hoặc dữ liệu của mỗi khối.

Đó là về tất cả những gì mà SnakeCoin cung cấp. Để làm cho quy mô của SnakeCoin trở nên tương thích với các blockchain hiện nay, chúng ta phải bổ sung thêm nhiều tính năng như một lớp máy chủ để theo dõi các thay đổi đối với chuỗi trên nhiều máy và một thuật toán xác minh để hạn chế số khối được thêm vào theo thời gian. Nếu bạn muốn có thêm thông tin về kỹ thuật, bạn có thể xem bản bitcoin gốc ở đây.

Đăng ký tham gia khóa học BlockChain

Techtalk Via Techinasia