Thời gian và địa điểm

Thời gian: 8h30′ – 11h30′ ngày Thứ sáu 4/5/2018

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ