Bài viết hội thảo

      Ông: Pierre Bonnet. 

“Điều gì ẩn sau Big Data của bạn làm sao để chuyển đối dữ liệu lớn thành giá trị lớn trong quản trị dữ liệu gốc”.

Tải bài thuyết trình tiếng Việt                         Tải bài thuyết trình tiếng Anh

 

      Ông: Đỗ Văn Long.

“Blockchain Technology -The Next BIG Thing After Internet and Its Impacts to Vietnam ICT”

Tải bài thuyết trình tiếng Việt       

                                         

       Bà: Nguyễn Huỳnh Phương Thảo.

“Taxation on crypto token world wide”

Tải bài thuyết trình tiếng Anh

 

Bài viết liên quan

      Ứng dụng công nghệ Blockchain trong nhiều lĩnh vực của đời sống

      Hợp đồng thông minh: bước nhảy vào thế giới viễn tưởng

 

Báo chí nói về Hội thảo: 

      Tiếng Việt: Hội thảo “Ứng dụng Blockchain và Khoa học dữ liệu trong thời đại chuyển đổi số”

      Tiếng Pháp: Les applications de la blockchain et de la science de données

      Tiếng Anh: Blockchain and Data Science in Digital Transformation